"Nie proś świata aby się zmienił, Ty zmień się pierwszy" Anthony de Mello

      Przedszkole Samorzadowe nr 40 w Kielcach ul. M.J.Pilsudskiego 30,
tel.367-60-75; 367-67-86